Missziónk

Az alapítványt Jenei Tibor grafikus (1946-1997) emlékére hozták létre, jól meghatározott céllal: felkutatni és támogatni azokat a kezdeményezéseket, amelyek a művészetek segítségével próbálja felébreszteni ezekben a fiatalokban a tudásvágyat, hozzájárul az önképzésükhöz, emeli az alapműveltségüket, hozzájárul a kulturált viselkedés és beszéd fejlesztéséhez, hogy ezek által ne csak önbizalmat, erőt, magabiztosságot gyűjthessenek, hanem a társadalom megbecsült és hasznos tagjaivá is váljanak.

Alapítványunk 2004 óta segíti a hátrányos helyzetű, szenvedélybeteg és az egészségükkel nem foglalkozó, céltalan fiatalokat. Segít gyógyulásukban és a helyes út megtalálásában különböző művészek és pszichológusok segítségével szervezett programok felhasználásával. A zene, a tánc, a mozgás, a festés, a fotózás, a kézművesség, mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ezek a fiatalok a fenti célokat önmagukénak érezve, álmaikat megvalósíthassák. Fontos, hogy a művészetek szerteágazó irányai közül mindenki azt találja meg, vagy arra világítson rá a szervezet, amely igazán érdekli, mert csak így képes tartalmas személyiségfejlődésen átmenni.

Az alapítvány segítséget kíván nyújtani a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséhez is, tekintettel arra, hogy a kockázatok csökkentése érdekében a családi-, baráti- és iskolai környezet mellett meghatározó szerepe van a szabadidő eltöltésének is. Továbbá az is cél, hogy a külföldi, vagy akár az alapítványunk által támogatott magyar fiatalokkal megismertessük az Európai Unió ifjúságának életét, országaik történelmét, művészeti értékeit, kultúrájukat és lehetőségeiket, fejlesszük együttműködő készségüket és önálló beilleszkedésüket az Unió társadalmába.

Az Alapítvány támogatja mindazokat, akik szellemi segítséget kívánnak nyújtani, tudásukat átadva olyan fiataloknak, akik mereven elzárkóznak minden kultúra elől, másfelől anyagi ösztönzésből kiindulva rászorítja őket, hogy részt vegyenek olyan kulturális programokon, mely megnyit előttük új érdeklődési területeket, melynek közelébe maguktól saját beszűkült szellemiségük folytán soha nem jutnának. Szervezetünk kiemelt figyelmet fordít 16-25 éves, személyiségzavarral küszködő, szenvedélybeteg rehabilitációs kezelésben részesült fiatalokra is, akiknek visszatartó erőre van szükségük és akartuk belső megszilárdítására az egészséges élethez. Az alapítvány segítséget nyújt állami gondozott és javítónevelő intézeti 16-18 éves fiatalok műveltségi szintjének emelésében, valamint pártfogói segítséget önálló életbe lépésük után 25 éves korukig.

Sikerként könyveljük el, hogy szűk anyagi lehetőségeink ellenére, magánadományok segítségével közel nyolcvan fiatalt sikerült visszazökkenteni normális, egészséges életútra, azáltal, hogy felkeltettük vágyaikat, érdeklődésüket, új célokat vittünk életükbe. Többen közülük zenei pályára álltak, néhányuknak galériája nyílt, tanulnak, dolgoznak, családot alapítottak. Térítésmentes múzeumpedagógiai foglalkozásokat és programokat szerveztünk. Többeknek anyagilag is támogattuk továbbtanulását, kiállításokat szerveztünk alkotásaikból. Számos hazai szakértőt láttunk vendégül, akik különböző művészeti témakörökben tartottak előadásokat és interaktív képzéseket. Igyekeztünk minden támogatottnak a kezébe adni valamit, amivel tartósan el tudtuk terelni figyelmüket az alkoholról, drogokról és egyéb szenvedélybetegségektől, szerteágazó művészeti irányokon keresztül, egyénre szabottan.

2014 márciusától a világhírű Rippel fivérek lettek nagyköveteink. Segítségükkel is próbáljuk nagyobb hatásfokkal – és a rászorulók figyelmét könnyebben magunkra vonva – integrálni a fiatalokat, elérni célunkat, hogy a mozgásművészeten keresztül is alternatívát kínáljunk a fiataloknak életvezetésükhöz.

Az elmúlt években számos rendezvény és művészeti tábor megszervezése fűződik nevünkhöz, együttműködésben többek között a European Youth Foundation-el és a Magyar Ifjúsági Tanáccsal. Olyan sokszínű programsort kínálunk rendezvényeinken, mely nem emel ki egyetlen területet sem a művészetekből, hanem lehetőséget biztosít mindenki számára, hogy tapasztalatokat gyűjtsenek a művészetek szerteágazó, különböző területeiről, kipróbálhassák és közösen alkothassanak.

Az Alapítvány vallja, hogy a művészetnek ereje van és az általa átélt élmény teljes feldolgozása a személyiségi fejlődést helyes irányba tereli.

Stratégiai terv:

Megszakítás