Projekt ismertetés

Jenei Tibor Alapítvány képességfejlesztő tanoda programja Kincsesbányán

Tanodánk fő szerepe, hogy az iskola feladatait kiegészítse, támogassa, feladatainak elvégzését megkönnyítse. Tanodánk az iskolától eltérő pedagógus-diák viszonyból kilépve egyenrangú partnerként (ennek határait lefektetve) szeretne hozzáállni a bevonni kívánt gyerekekhez. Innovatív pedagógiai módszerek (élménypedagógia, drámapedagógia, tanulásmódszertan stb.), informális szerepek, elfogadó és befogadó, érdeklődés központú fejlesztést szeretne megvalósítani. Bízunk abban, hogy annak a szándéka, hogy megérteni akarjuk a gyerekek viselkedési problémáit és elfogadjuk őket, ez hozzásegít minket ahhoz, hogy a tanuláshoz való viszonyukban, a jövőképükben és célkitűzéseikben előremutató változást érjünk el. A fejlesztés során az alacsony önértékelésüket szeretnénk kibillenteni jelenlegi állapotából, a helyes mederbe terelni és megerősíteni, ezt többek között úgy tervezzük elérni, hogy az egyéni szükségletekre, személyiségjegyekre koncentrálunk, a környezeti adottságokból indulunk ki. Tanodánk feladatának érzi, hogy elősegítse a képzett és tapasztalt pedagógus utánpótlást, ezért gyakorló helyet biztosítunk számukra a projekt megvalósítása során.

Tanodánk közvetlen célcsoportja a Hátrányos helyzetű, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőtanulók (általános iskola alsó és felső tagozatos tanulói vagy középfokú iskola tanulói)
Alapítványunk eddigi munkája során is támogatta a hátrányos helyzetű és roma fiatalokat, így a tanoda projekt abszolút illeszkedik a profilunkba. Célunk, hogy a bevont gyermekek az élethosszig tartó tanulás szellemében, tovább tanuljanak, szakmát vagy érettségit szerezzenek, és ne váljanak évismétlővé vagy iskola elhagyóvá, így hosszú távon csökkentsük a munkanélküliség veszélyét. A célokat a felhívás iránymutatása szerint komplex személyiségfejlesztést, életpálya-építést nem formális, informális kertek között a bevont tanulók helyi és egyéni szükségleteihez illeszkedve valósítjuk meg. A projekt szakmai megvalósítói főként a településről vagy a környező településről kerültek kiválasztásra, így ismerik a helyi sajátosságokat és a gyerekek helyzetét, megküzdési helyzeteiket. Tanoda programunkat, úgy állítjuk össze, hogy az összhangban legyen a köznevelési feladatokkal, az iskolai időn túl tervezzük a programjainkat a gyerekek számára. Extrakurrikuláris tevékenységünkkel szeretnénk előmozdítani az iskolai sikerességet.

Tanodánk közvetett célcsoportja a Tanoda programba bevont tanulók szülei, családtagjai és a köznevelésben résztvevő nem hátrányos helyzetű tanulók. A projekt akkor lehet igazán sikeres, ha a közvetett célcsoportot bevonjuk tevékenységeinkben. A szülők aktivitása sorsdöntő a projekt sikerességében, ezért célunk, hogy minél inkább szeretnék megkönnyíteni a bevont gyerekek és családtagjaik számára, hogy részt tudjanak venni a tanoda által kínált lehetőségekben, programokban. A család és a kortársak jelenléte kiemelten fontos az integrálás, példamutatás és a közösségépítés szempontjából. Tanodánk a közvetett célcsoport számára is pozitív mintát tud mutatni, ami által fejlődik Kincsesbánya közössége és összetartó ereje.

Skip to content