Projekt ismertetés

Jenei Tibor Alapítvány képességfejlesztő tanoda programja Kisszálláson

Tanodánk fő feladata, hogy az iskola feladatait kiegészítse, egyéb fejlesztési módszerek felhasználásával segítse a gyerekeket a céljaik elérésében. Tanodánk az iskolától eltérő pedagógus-diák viszony helyet, egyenrangú partnerként (ennek határait lefektetve) szeretne hozzáállni a gyerekekhez. Innovatív pedagógiai módszerek (élménypedagógia, drámapedagógia, tanulásmódszertan stb.), informális szerepek, elfogadó és befogadó, érdeklődés központú fejlesztést szeretnénk megvalósítani. Bízunk abban, hogy annak a szándéka, hogy megérteni akarjuk a gyerekek viselkedési problémáit és elfogadjuk őket, ez hozzásegít minket ahhoz, hogy a tanuláshoz való hozzáállásukban, a jövőképükben és célkitűzéseikben előremutató változást érjünk el. A fejlesztés során az alacsony önértékelésüket szeretnénk kibillenteni jelenlegi állapotából, a helyes mederbe terelni és megerősíteni. Ezt többek között úgy tervezzük elérni, hogy az egyéni szükségletekre, személyiségjegyekre alapozva, valamit a gyermeket körülvevő környezeti adottságokból kiindulva építjük fel az egyéni fejlesztését. A tanoda megvalósítása során biztos háttérként ott áll mögöttünk a Család – Gyermekjóléti Szolgálat, az iskolapszichológusunk és a Szociális Alapítvány is. Tanodánk feladatának érzi, hogy elősegítse a képzett és tapasztalt pedagógus utánpótlást, ezért gyakorló helyet biztosítunk számukra a projekt megvalósítása során.

Skip to content